4 askelta laadukkaaseen markkinoinnin datan keräämiseen

4 askelta laadukkaaseen markkinoinnin datan keräämiseen

Miten saat varmistettua, että markkinoinnin käyttämä data on varmasti laadukasta? Datan käsittely kun ei huono ja laadutonta dataa tee yhtään sen paremmaksi. Ennen kuin lähdet keräämään dataa niin sinun täytyy luonnollisesti määrittää ongelma, jota haluat datalla ratkaista. Dataa on tänä päivänä niin paljon saatavilla, että jos et tiedä mihin sitä tarvitset, tulet vain tukehtumaan turhaan dataan ja alkuperäinen ongelmasi jää ratkaisematta.

4 askelta laadukkaaseen datan keräämiseen

  1. Datan lähteen täytyy olla luotettava. Dataa voi tulla monesta eri lähteestä, joten sinun täytyy säännöllisesti auditoida, että kaikkien lähteiden data on varmasti laadukasta.
  2. Datan täytyy olla raakamuotoista. Toki jonkin asteista jalostamista ja muotoilua kannattaa tehdä mutta mitä pidemmälle jalostetunpaa lähteesi data on, sen vaikeampaa on luoda sen perusteella kokonaiskuvaa tilanteesta.
  3. Datan täytyy olla hyvin dokumentoitua. Tämä käytännössä tarkoittaa laadukasta ja yhden mukaista metadataa. Metadata kertoo koska data on tuotettu, miten se on tuotettu, kuka sen on tuottanut, jne.
  4. Datan täytyy olla organisoitua. Toki raakamuotoinen data vaatii aina jonkin verran jälkikäteen tehtävää organisointia mutta säilöntää varten data täytyy koostaa yhtenäiseen ja selkeään muotoon.

ETL: hyödyllinen akronyymi datan käsittelyyn

ETL tulee sanoista extract, transform ja load. Datan keruu vaiheessa sinun täytyy määrittää minkälaista dataa ongelmasi ratkaisu tarvitsee ja mistä sitä saat. Tämän jälkeen kerää tämä data esimerkiksi valmiin API-rajapinnan kautta tai manuaalisesti ja lopuksi tallenna ja dokumentoi se luotettavaan sijaintiin. Olennaista on, että sinulla on selkeä prosessi, jota kaikki dataa keräävät, tallentavat ja käsittelevät osapuolet noudattavat. Tällöin pystyt varmistamaan, että markkinoinnin käyttämä data on varmasti luotettavaa ja teen sen avulla oikeita päätöksiä.

2018-09-05T04:59:30+00:00

About the Author:

Leave A Comment

CREATIC OY

Strategisen digimarkkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan ammattilainen 15 vuoden kokemuksella.

OTA YHTEYTTÄ!

  • Kauppakatu 39 C, 40100 Jyväskylä
  • +358 407166239
  • hello@creatic.fi