Loading...
Aloita tästä2018-11-17T17:31:45+00:00

Mistä on kyse?

Olemme teollistumista vastaavan vallankumouksen edessä, joka on vasta pääsemässä vauhtiin.

Digitaalisuus luo uutta expotentiaalisesti. Jokainen uusi digitaalinen innovaatio ruokkii muita innovaatioita ja synnyttää uutta kiihtyvällä tahdilla. Vanhoja toimialoja haastaa toimialan ulkopuolelta tulevat uudet digitaaliset liiketoimintamallit (Uber, Facebook, AirBnb, Hubspot).

Markkinointi ja myynti vanhalla tavalla muuttuu mahdottomaksi. Huomion herättäminen on haastavaa ja luottamuksen rakentaminen vanhoilla tavoilla ei enää toimi. Yrityksen asiakkaan hankintakustannus nousee vauhdilla ja myynnin konversio alenee.

Samaan aikaan vanhat tutut kilpailijat alentavat omia myynnin kustannuksiaan, palvelevat asiakasta paremmin ja tuntuvat toimivan kannattavammin.

Samaan aikaan digitaalisuus mahdollistaa uuden liiketoiminnan alueilla, jotka aiemmin eivät olleet yrityksen saatavilla:

 • Uudet digitaaliset työkalut auttavat myyntiä keskittymään korkean lisäarvon palveluun
 • Alustatalous mahdollistaa täysin uudenlaisen kilpailuedun
 • Tuotteistamalla löydetään uusia asiakassegmenttejä
 • Markkinointi automatisoituu ja teknologisoituu
 • Asiakkaita voidaan palvella 24/7 verkon päällä chattibottien avulla
 • Verkkokaupan rakentaminen pystytään toteuttamaan edullisesti
 • Yrityksen on yhä helpompi löytää omaan heimoonsa kuuluvia asiakkaita ja asiakkaille voidaan tarjota uutta arvoa paljon monipuolisemmin.

Tämä voi siis olla uhka ja mahdollisuus.

Se ei ole IT-projekti

Digitalisaatio tai digitaalinen liiketoiminta ei ole IT-osaston tai markkinoinnin vastuulla.

Se ei siis liity tietotekniikkaan eikä sitä voi toteuttaa projektin omaisesti. Digitaalinen liiketoiminta ei tarkoita verkkokaupan perustamista. Digitaalinen markkinointi ei ole Facebook-mainontaa.

Digitaalinen liiketoiminta on kokonaan uusi tapa toteuttaa liiketoimintaa. Se muuttaa yrityksen toiminnan perusrakenteista lähtien siitä:

 • Miten asiakkaita saadaan

 • Mitä asiakkaille myydään

 • Miten asiakkaita palvellaan

 • Mitä osaamista yritykseen tarvitaan

 • Millainen on yrityksen organisaatiorakenne

 • Miten henkilöstöä johdetaan

 • Millaisilla mittareilla liiketoimintaa johdetaan

Digitaalinen liiketoiminta ja digimarkkinointi tarkoittaa uusia, digitaalisia tapoja luoda asiakkaalle arvoa verkon päällä.

Muutos on jo käynnistynyt, joten yrityksesi voi vain päättää haluaako se olla mukana tulevassa digitaalisessa taloudessa vai jättäytyä siitä ulos.

Muutos tapahtuu vain ihmisiä muuttamalla

Digitalisaation keskiössä ja sen onnistumisen edellytyksenä on aina ihminen.

Asiakas: asiakkaan ongelma ja tarpeet täytyy laittaa kaiken suunnittelun keskiöön. Auttamalla häntä ratkaisemaan ongelmansa synnytetään lojaali ja yrityksesi palveluita suositteleva henkilö. Asiakkaan käytöstä voidaan muuttaa vain ymmärtämällä sitä. Koko yrityksen liiketoiminnassa täytyy laittaa asiakas kaiken suunnittelun ja tekemisen ytimeen.

Henkilöstö: yrityksen organisaatiorakenne markkinoinnista laskutukseen täytyy kääntää toteuttamaan uutta digitaalista liiketoimintaa. Tämä vaatii ymmärryksen synnyttämistä, motivaation rakentamista ja tarvittavan osaamisen hankkimista. Henkilöstön täytyy oppia toimimaan uuden prosessin mukaisesti. Digitaalista liiketoimintaa ei voida toteuttaa vanhoilla toimintamalleilla ja prosesseilla.

Johtajat: digitaalista liiketoimintaa täytyy johtaa uudella tavalla. Tarvitaan uudenlaista muutosjohtajuutta, uudenlaisia liiketoiminnan mittareita ja uutta tapaa suhtautua johtamiseen. Tarvitaan siis myös uudenlainen johtamisjärjestemä. Digitaalinen liiketoiminta vaatii usein kokonaan uudenlaisen organisaatiokulttuurin. Sen rakentaminen lähtee liikkeelle yrityksen arvoista ja missiosta. Niiden täytyy kuvata yrityksen toimintatapaa ja käyttäytymistä, eikä olla mapissa lojuva konsulttiharjoituksen tulos.

Kumppanit: enää ei ole alihankkijoita vaan kumppaneita. Yritykset toimivat uudenlaisissa  arvoverkostoissa, joissa kaikki saavat jotain kaikilta. Kumppaneina voivat toimia myös kilpailijat. Asiakkaat voidaan ottaa osaksi liiketoiminnan kehittämistä.

Muutos siis tapahtuu vain ihmisiä ja heidän toimintatapaansa muuttamalla. Työkalut, metodit, strategiat, ratkaisut, alustat, prosessit ja muut härpäkkeet rakentuvat tämän päälle.

Mikäli muutos yritetään jälkimmäiset edellä ajaudutaan ajetaan jossain kohtaa päin seinää, koska ihmiset eivät taivu työkalujen ehtojen mukaan.

Toimi siis näin:

 1. Määritä lähtötilanne: ymmärrä mitä yrityksesi ja sen ihmisten, resurssien ja prosessien nykytilanne. Ota huomioon toimialaasi vaikuttavat megatrendit, yhteiskunnalliset ja poliittiset muutokset, kilpailijat, sekä ennen kaikkea asiakkaat. Katso tämä Digitrainerin ILMAINEN verkkokurssi alkuun: https://digitrainer.fi/p/9-megatrendia-jotka-vaikuttavat-sinunkin-liiketoimintaasi
 2. Määritä minne haluatte päästä: määritä uudelle digitaaliselle liiketoiminnalle selkeät tavoitteet. Vie tavoitteet pitkän aikavälin visiosta kvartaaleille asti. Ymmärrä millaisista osavaiheista tavoite syntyy ja ole realistinen niiden suhteen.
 3. Suunnittelu kilpailuetua tuova strategia sinne pääsemiseksi: päätä kuinka aiot digitalisoida nykyistä liiketoimintaasi, ja kuinka aiot rakentaa uutta digitaalista liiketoimintaa vanhan rinnalle. Rakenna molemmat aidon kilpailuedun varaan. Ymmärrä ero suunnitelman ja strategian välillä. Jälkimmäisessä kilpailet rajallisista resursseista (aika, työntekijät, asiakkaat, raha, jne).
 4. Rakenna strategian toteutumista seuraava mittaristo johtamisen työvälineeksi: johda kohdan 2. tavoitteet selkeäksi mittaristoksi, jolla seuraat strategian toteutumista. Rakenna uusi johtamisjärjestelmä toteuttamaan tätä strategiaa ja tee sen mittareista läpinäkyviä ja koko organisaatiolle julkisia.
 5. Varmista, että yrityksesi henkilöstö ymmärtää strategian ja osaa toteuttaa sitä omassa arjessaan: huolehdi, että heillä on uuden liiketoiminnan vaatima motivaatio ja osaaminen, tarvittavat työkalut, ja kannustinjärjestelmät ohjaamassa tekemistä tavoitteiden suuntaan. Varmista, että yrityksesi johdossa on kyky viedä vaativia muutosjohtamisen projekteja läpi. Ylikommunikoi muutosprosessin ajan henkilöstölle ja yrityksesi kannalta tärkeille verkostoille etenemisestäsi.
 6. Vie digitaalisen liiketoiminnan strategiset tavoitteet päivittäisen tekemisen tasolle: älä jätä strategiaa johdon mappeihin, vaan kerro miten se toteutuu asiakaspalvelutilanteissa, tutkimus- ja kehitystyössä, tuotannossa, ja muissa yrityksen toiminnoissa. Jos yrityksen henkilöstö ei tiedä miten he arjessaan strategiaa toteuttavat, se ei toteudu. Kiteytä strategian tärkeimmät kohdat 3-5 muistisäännöiksi ja levittele niitä kaikkeen viestintään.
 7. Määritä johtamisjärjestelmä, jossa seuraat tavoitteiden toteutumista ja säädät strategiaa sen mukaisesti: kaikki yrityksen ongelmat ovat loppujen lopuksi johtamisongelmia. Huolehdi siitä, että johtamisjärjestelmäsi tukee uutta digitaalista liiketoimintaa.

Kuulostaako vaikealta? Mikäli kyllä, anna meidän auttaa: teemme tätä työksemme! 

CREATIC OY

Strategisen digimarkkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan ammattilainen 15 vuoden kokemuksella.

OTA YHTEYTTÄ!

 • Kauppakatu 39 C, 40100 Jyväskylä
 • +358 407166239
 • hello@creatic.fi