Neljä askelta tulokselliseen markkinointiin

Markkinoinnin tavoitteena toteuttaa markkinointia?

Some-fiidini täytyy hampaiden kiristelyn aiheuttamasta narskunnasta. Sen aiheuttaa oman verkostoni tuskailu markkinoinnin statuksen ja aseman kanssa. Miksi markkinonti ei pääse kulmahuoneeseen, miksi se keskittyy vain taktisiin toimeksiantoihin tai miksi markkinoinnin tuloksellisuutta ei mitata?

Kuulostaako tutulta? 😉

Jotta markkinointi voitaisiin ottaa yrityksessä vakavasti, täytyy sen pystyä tuottamaan liiketoimintaa edistäviä tuloksia. Hyödylliset tulokset taas riippuvat tavoitteista. Niitähän tunnetusti ei ole määritelty ja tässä usein onkin ongelman ydin: yritetään siirtyä tilanteesta, jossa markkinoinnin (kirjaamattomana) tavoitteena on tehdä markkinointia tilanteeseen, jossa markkinoinnilla on käytettävissään strateginen KPI-mittaristo ja markkinointi-investointien tuottolaskelmat.

Polku on pitkä ja korkeallekin vuorelle on noustava askel kerrallaan.

Olen itse asiakastyössäni pyrkinyt tunnistamaan markkinonnin tavoitteiden kypsyysasteen eli mikä olisi seuraava luonnollinen kehitysaskel markkinoinnin tuloksellisuuden seurannan suhteen. Alla neljä karkeaa kypsyystasoa markkinoinnin tuloksellisuuden kehittämiseen:

1. Mihin markkinoinnin pitäisi keskittyä

Jos markkinoinnin tavoitteellisuutta ei yrityksessä juurikaan seurata tai markkinointi toimii pitkälti ad hoc -periaatteella toteuttaen yksittäisiä toimenpiteitä ja tulipaloja sammutellen, on syytä lähteä liikkeelle priorisoinnista.

Priorisointi on tärkeää tilanteissa, joissa markkinoinnin on tehtävä valinta mihin se keskittyy eli valittava kahden yhtä kiireellisen projektin välillä. Vielä tärkeämpää se on tilanteissa, joissa tätä valintaa ei vielä ole tarvinnut tehdä. Nämä ovat niitä normaaleja arkisia hetkiä, jolloin markkinoinnilla on aikaa itse valita mitä se tekee. Tällöin on inhimillistä päätyä tekemään tehtäviä, jotka ovat mukavia ja / tai helppoja. Tälläisessäkin tilanteessa auttaa kun käytössä on lista asioista, joihin pitäisi oikeasti sillä hetkellä keskittyä.

Listaa siis kaikki markkinoinnin aihealueet ja kokonaisuudet, jotka sinulla on tällä hetkellä vastuullasi. Valitse niistä kolme tärkeintä.

Nämä kolme aihetta toimivat ohjenuorana kun sinun täytyy priorisoida ajankäyttöäsi. Esimerkiksi: myynnin materiaalien ajantasaisuus, verkkosivusto ja some-tilit. Voit myös valita kolme kokonaisuutta ja kolme erillistä tukitehtävää jokaiselle niistä. Tällöin priorisoitavat aihealueet eivät jää liian abstraktille ja korkealle tasolle.

Eräs kätevä työkalu tälläisessä priorisoinnissa on Eisenhowerin matriisi. Voit lukea siitä lisää täältä (click).

Eisenhoverin matriisi

Eisenhowerin matriisi

Sen ajatuksena on määrittää tässä tapauksessa vastuullasi olevat kokonaisuudet kahdella eri ominaisuudella: kiireellisyydellä ja tärkeydellä. On tärkeää korostaa, että listalle otetaan vain markkinointiin kuuluvat asiat ja kiireellisyys / tärkeys määritellään liiketoiminnan näkökulmasta.

 1. Kiireellinen ja tärkeä: tee heti. Mikäli kyseessä on iso tehtävä, pilko se osiin ja määritä osat samalla mallilla.
 2. Ei-kiireellinen mutta tärkeä: aikatauluta eli määritä koska, missä ja miten tämän teet. Mikäli kyseessä on iso tehtävä, pilko se osiin ja määritä osat samalla mallilla.
 3. Kiireellinen mutta ei tärkeä: delegoi tämä eteenpäin. Jos sinulla ei ole ketään kenelle delegoida, ota käyttöön ulkopuolinen kumppani, joka auttaa sinua näissä tehtävissä. Muuten ne täyttävät kalenterisi täysin ja kohdalle 2. ei jää aikaa.
 4. Ei-kiireellinen eikä tärkeä: poista tehtävä tai siirrä jonnekin odottamaan. Osa näistä on hyviä ideoita, jotka olisi hyvä huomioida tulevaisuudessa.

2. Mitä markkinoinnin pitäisi saada aikaan

Nyt kun tiedät suurin piirtein mihin markkinoinnin pitäisi keskittyä ja mitä sen pitäisi jättää tekemättä, on hyvä pohtia minkälaisia lopputuloksia markkinoinnin pitäisi tuottaa. Kun markkinointi pystyy priorisoimaan tehtäviään ja keskittymään olennaiseen alat myös nähdä konkreettisia tuloksia. Jotta nämä tulokset olisivat yritykselle hyödyllisiä, kannattaa miettiä mitä markkinoinnin pitäisi saada aikaan.

Lopputulokset voidaan rytmittää eri ajanjaksoille, kuten esimerkiksi 3 kk, 6 kk, 12 kk, jne. Tällöin markkinointi pystyy keskittymään isoihin strategisiin projekteihin, kuten esimerkiksi uuden verkkokaupan rakentamiseen, kuin myös yksittäisiin toimeksiantoihin kuten messujen järjestämiseen. Luonnollisesti on tärkeää huolehtia siitä, että nämä lopputulokset ovat linjassa kohdassa 1. määritellyn fokusalueen kanssa.

Varmista, että määrittelet sellaisia lopputuloksia, joiden toteutuminen on jollain tapaa todennettavissa. Älä siis määrittele lopputuloksia kuten “somemarkkinointi”, “esitteiden päivitys” tai “jakelutiemarkkinoinnin uudistaminen”.

Hyvät markkinoinnin tavoitteet ovat:

 1. Tarkkoja
 2. Mitattavia
 3. Saavutettavia
 4. Relevantteja
 5. Aikaan sidottuja

Esimerkiksi: Tavoitteena on “siirtää vanha verkkokauppa Shopify-verkkokauppa -alustan päälle ja julkaista se 1.1.2019” tai “ottaa Facebook Messenger käyttöön yrityksen asiakaspalvelukanavana verkkosivuilla 30.10.mennessä”.

Pura isot, kaukana olevat tavoitteet osavaiheiksi aina viikkotasolle asti. Mikäli tavoitteenasi on julkaista uusi verkkopalvelu 1.1.2019, määritä mitä sen aikaansaamiseksi täytyy tapahtua edeltävinä kuukausina ja mitä tämän kuukauden tavoite tarkoittaa sinun tämän viikon työssäsi. Tällöin varmistat, että aikaasi riittää tulipalojen sammuttamisen lisäksi myös isoille projekteille.

Haluatko käyttöösi valmiin mallipohjan markkinoinnin tavoitteiden määrittämiseen? 😎

Laita sähköpostia osoitteeseen hello@creatic.fi ja kirjoita otsikkoon “Pohja markkinoinnin tavoitteille“, kirjoita viestikenttään lyhyesti mistä yrityksestä olet ja miksi tarvitset pohjaa tarvitset. Lähetämme sinulle tämän tiedon perusteella valmiin työpohjan, jota voit hyödyntää omassa työssäsi 👌

3. Mitkä ovat markkinoinnin mitattavia tuloksia

Hienoa, nyt tiedät markkinonnin fokuksen ja tavoiteltavat lopputulokset.

Jotta tiedät kuinka lähellä olet haluttuja tuloksia on syytä ymmärtää miten niiden toteutumista voidaan mitata. Jos markkinoinnin tavoitteena on hankkia enemmän liikennettä yrityksen verkkosivuille niin määritä sille numeraalinen tavoite, kuinka monta kävijää päivässä / viikossa / kuukaudessa sivustolle täytyisi saada? Mikäli markkinoinnin täytyy tuottaa laadukkaita liidejä myyjille, määritä mitkä mittarit vaikuttavat liidin laatuun ja kuinka monta prosenttia verkkosivuston kävijöistä pitäisi pystyä muuttamaan liideiksi. Mikäli markkinoinnin tavoitteena on alentaa myynnin kustannuksia niin määritä tämän hetkiset kustannukset (asiakkaan hankintakustannus) ja aseta niille uusi tavoite.

Muista varmistaa, että tulokset, joita mittaat tukevat markkinoinnin pitkän aikavälin tavoitteita. Aloita siis esimerkiksi 12 kk tavoitteista ja määrittele mittarit aina kuukausitasolle asti.

Kun olet saanut mittarit määriteltyä, sinun kannattaa rakentaa niiden pohjalta markkinoinnin dashboard eli yksi yhtenäinen näkymä, josta näet kaikki mittarit kerralla. Määrittele myös mittaristolle omat hälytys- ja raportointikäytännöt, jotta saat säännöllisesti tiedon missä mennään tavoitteiden suhteen. Tässä yhteydessä on myös suotavaa ottaa käyttöön markkinoinnin ohjausryhmäkäytäntö, jossa markkinoinnin toimenpiteiden vaikutusta tavoitteisiin seurataan mittariston avulla. Tälläiseen on toimintamalliin on usein helppo saada yrityksen johtoryhmä mukaan.

Haluatko valmiin pohjan markkinoinnin mittaristolle? 😎

Laita sähköpostia osoitteeseen hello@creatic.fi ja kirjoita otsikkoon “Markkinoinnin mittariston pohja“. Kerro viestissäsi lyhyesti yrityksestäsi ja laita yrityksesi www-sivu. Lähetämme sinulle valmiin työpohjan, jota voit hyödyntää omassa työssäsi 👌

4. Miten markkinointi edistää liiketoimintaa

On tärkeää, että markkinointi keskittyy oikeisiin asioihin ja saa aikaan mitattavia lopputuloksia. Tämä on jo merkittävä kilpailuetu moneen muuhun alan toimijaan nähden.

Viimeisenä askeleena on linkitetään nämä edellä mainitut kohdat liiketoiminnan pitkän aikavälin kasvutavoitteisiin.

Luonnollisesti strategisessa markkinoinnissa koko suunnitteluprosessi lähtee liikkeelle tältä tasolta. Ensin määritellään mitä liiketoiminta yrittää tavoitella ja sen jälkeen määritellään mitä markkinointi tekee näiden tavoitteiden eteen. Tämän vuoksi tämä vaihe kannattaa toteuttaa vasta yrityksen strategiatyön rinnalla. Markkinoinnin on helpompi päästä siihen keskusteluun mukaan kun se on ensin pystynyt osoittamaan aiempien askelmien avulla markkinoinnin vaikuttavuuden ja tulokset.

Mikäli yrityksen tavoitteena laajentua uudelle markkina-alueelle, täytyy markkinoinnin tavoitteet määrittää tukemaan tätä. Markkinoinnin tavoite tälläisessä tapauksessa olisi tietyn markkinaosuuden hankkiminen uudelta markkina-alueelta seuraavan tilikauden aikana. Tämä tavoite taas tulisi purkaa toimenpiteiksi, joilla tuo markkinaosuus saavutetaan. Nämä markkinoinnin toimenpiteet tulee tehdä viikkotasolle asti. Vain tällöin voit varmistaa, että se mitä markkinointi päivittäin tekee, edistää tätä liiketoiminnan tavoitetta.

Kaipaatko tulitukea johtoryhmää varten?

Voimme auttaa sinua perustelemaan mikä on markkinoinnin merkitys liiketoiminnan kasvattajana ja strategian ohjaajana, kuinka markkinoinnilla voidaan tuottaa kasvua tai vaikkapa puhumaan toimialaasi vaikuttavista megatrendeistä ja digitalisaatiosta.

Varaa tapaaminen alla olevan linkin kautta!👌

Varaa tapaaminen

Yhteenveto

Markkinointi voi olla vakavasti otettavaa vasta sitten kun se pystyy esittämään tuloksia. Markkinoinnin asema on monessa yrityksessä typistynyt messujen järjestämiseen, esitteiden päivittämiseen, some-tilien ylläpitoon tai verkkosivuston sisältöjen kehittämiseen. Nämä ovat kuitenkin liiketoiminnan näkökulmasta pakollista näpertelyä. Markkinointi pääsee johtoryhmään vasta sitten kun se pystyy osoittamaan vaikutuksensa liiketoiminnan kehittämiseen.

Markkinoinnin roolin muutos yrityksessä on samalla aina myös kulttuuriin muutos. Tämän takia markkinoinnin tuloksellisuuden kehittämiseen kannattaa suhtautua pitkäjänteisesti eikä yksittäisenä projektina.

Mikäli sinulla herää kysyttävää tai tarvitset apua markkinoinnin mitattavuuden suhteen, älä epäröi olla meihin yhteydessä!

2018-12-19T06:14:16+00:00

About the Author:

Leave A Comment

CREATIC OY

Strategisen digimarkkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan ammattilainen 15 vuoden kokemuksella.

OTA YHTEYTTÄ!

 • Kauppakatu 39 C, 40100 Jyväskylä
 • +358 407166239
 • hello@creatic.fi